Home » O nas

O nas

 

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "KRAKINWEST" zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami na rynku pierwotnym i wtórnym od ponad
20 lat. Odpowiednie wyksztłcenie i wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala nam z sukcesem zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi na rynku krakowskim.

Oferujemy usługi konsultingowe w zakresie przygotowania projektów mieszkaniowych dla małych inwestorów (domy jednorodzinne) jak również dla krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Zapewniamy kompleksową pomoc w zakresie kupna, sprzedaży nieruchomości komercyjnych. Ponadto specjalizujemy się
w fachowym wsparciu w pokonaniu kolejnych etapów formalnych związanych z przygotowaniem projektu w tym również: opracowanie koncepcji urabistyczno-przestrzennych, przygotowanie wniosków i monitorowanie procedur planistycznych w zakresie zmian studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, działania administracyjno-prawne związane z zagospodarowaniem nieruchomości.

Dokonujemy wycenę przedmiotowej nieruchomości przy współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi,

Właściciel firmy posiada licencje zawodową zarządcy nieruchomości nr 6567 nadaną przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.