Home » O nas

O nas

 

Biuro Doradztwa Inwestycyjnego "KRAKINWEST" Sp. z o.o. zajmuje się pośrednictwem w obrocie nieruchomościami 
na rynku pierwotnym i wtórnym od ponad 20 lat.
Odpowiednie wyksztłcenie i wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwala nam z sukcesem zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi
na rynku krakowskim.

Oferujemy usługi konsultingowe w zakresie przygotowania projektów mieszkaniowych dla małych inwestorów (domy jednorodzinne),
jak również dla krajowych i zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Zapewniamy kompleksową pomoc w zakresie kupna, sprzedaży nieruchomości komercyjnych. Ponadto specjalizujemy się
w fachowym wsparciu w pokonaniu kolejnych etapów formalnych związanych z przygotowaniem projektu w tym również: opracowaniem koncepcji urabistyczno-przestrzennych, przygotowaniem wniosków i monitorowaniem procedur planistycznych
w zakresie zmian studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
prowadzeniem działań administracyjno-prawnych związanych z zagospodarowaniem nieruchomości.

Dokonujemy wyceny przedmiotowych nieruchomości przy współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi,

Właściciel firmy posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości nr 6567
nadaną przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.
Firma jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.