Home » Arena Gliwice

Arena Gliwice

 

BDI Krakinwest Sp. z o.o. oferuje w sprzedaży 19 DZIAŁKEK INWESTYCYJNYCH wg. opracowania przestrzennego opracdowanego przez Autorską pracownię architektoniczną Rafał Drobczyk, z możliwością dostosowania do indywidualnych potrzeb, położonych na terenie inwestycyjnym planowanej ARENA BIZNESU GLIWICE w rejonie istniejącego Centrum Handlowego Arena z hipermarketem Carrefour w Gliwicach woj. śląskie.

Planowana ARENA BIZNESU GLIWICE będzie częścią Parku Handlowego Arena, w skład, którego wchodzi CH Arena z hipermarketem Carrefour,
Leroy Merlin, Decathlon oraz Norauto. Park zlokalizowany jest w niewielkiej odległości od centrum miasta przy Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego.

Projektowane założenie położone jest na terenie objętym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice, jako teren oznaczonych w obowiązującym planie miejscowym z oznaczeniem PSU (teren usługowo – handlowy):

- z przeznaczeniem podstawowym - teren usługowo - handlowy, w tym supermarkety, składy, hurtownie, zieleń towarzyszącą zabudowie, parkingi,

- z przeznaczeniem uzupełniającym i dopuszczalnym - obiekty biurowe i gastronomiczne, stacje paliw i stacje obsługi, urządzenia i ciągi uzbrojenia terenu, komunikacja wewnętrzna,  zieleń urządzona i izolacyjna, w tym ogrody działkowe.

W zaproponowanym rozwiązaniu podzielono teren inwestycji na trzy podstawowe strefy:
tereny biur i usług z obiektami usług związanych ze zdrowiem i edukacja, budynki biurowe, handlowe, biblioteki i czytelnie, przedszkola oraz obiekty gastronomii.

- tereny przemysłowe z przeznaczeniem dla przemysłu nieuciążliwego, warsztatów, magazynów, spedycji oraz produktów związanych z nowymi technologiami

- tereny sportu z obiektami tj. centra gimnastyczne i fitnes, hale sportowe, baseny, siłownie i kluby sportowe oraz obiekty sportowe związane ze sportem
i rekreacją.

Teren posiada pełną infrastrukturę techniczna i dostęp do instalacji deszczowej, sanitarnej, gazociągowej, wodociągowej i kabla SN.

Oferta skierowana jest to lokalnych i regionalnych inwestorów, przedstawicieli firm krajowych i zagranicznych pragnących rozwijać swoje przedsięwzięcia na terenie Śląska, korzystając z potencjału Parku Handlowo - Usługowego Arena Biznesu Gliwice.

Na potrzeby inwestycyjne opracowano koncepcję architektoniczną oraz programowo przestrzenną dla oferowanego terenu inwestycyjnego w rejonie CH Carrefour Arena, ukazującą podział na strefy i poszczególne działki inwestycyjne.

Działki można dowolnie łączyć lub dzielić, dając tym samym szeroką gamę możliwych rozwiązań.


W naszej Galerii prezentujemy plansze obrazujące inwestycję ARENA BIZNESU GLIWICE.


Poniżej zestawienie oferowanych działek inwestycyjnych wytyczonych w proponowanym zagospodarowaniu terenu wraz z podaniem ich najważniejsze wskaźników:

Działka A01

- powierzchnia działki   6200 m2

- powierzchnia zabudowy 2500 m2 – propozycja: przedszkole, edukacja

- powierzchnia całkowita 7500 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 1260 m2

- powierzchnia utwardzona 2450 m2

Działka A02

- powierzchnia działki   2800 m2

- powierzchnia zabudowy 1100 m2 – propozycja: klinika

- powierzchnia całkowita 3300 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 600 m2

 - powierzchnia utwardzona 1100 m2

Działka B01

- powierzchnia działki   1700 m2

- powierzchnia zabudowy 600 m2 – propozycja: biura, gastronomia

- powierzchnia całkowita 1800 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 350 m2

- powierzchnia utwardzona 750 m2

Działka B02

- powierzchnia działki   1700 m2

- powierzchnia zabudowy 600 m2 – propozycja: biura, gastronomia

- powierzchnia całkowita 1800 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 350 m2

- powierzchnia utwardzona 750 m2

Działka B03

- powierzchnia działki   3500 m2

- powierzchnia zabudowy 800 m2 – propozycja: biura, gastronomia

- powierzchnia całkowita 2400 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 700 m2

- powierzchnia utwardzona 2000 m2

Działka B04

- powierzchnia działki   6800 m2

- powierzchnia zabudowy 4400 m2 – propozycja: biura, gastronomia

- powierzchnia całkowita 13200 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 1400 m2

- powierzchnia utwardzona 1000 m2

Działka D01

- powierzchnia działki   8600 m2

- powierzchnia zabudowy 1800 m2

- powierzchnia całkowita 5400 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 1800 m2

- powierzchnia utwardzona 5000 m2

Działka D02

- powierzchnia działki 900 m2

- powierzchnia zabudowy 200 m2

- powierzchnia całkowita 600 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 200 m2

- powierzchnia utwardzona 500 m2

Działka D03

- powierzchnia działki 1600 m2

Działka C01

- powierzchnia działki 800 m2

- powierzchnia zabudowy 150 m2 – propozycja: usługa, spedycja

- powierzchnia całkowita 450 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 200 m2

- powierzchnia utwardzona 450 m2

Działka C02

- powierzchnia działki 2400 m2

- powierzchnia zabudowy 400 m2

- powierzchnia całkowita 1200 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 500 m2

- powierzchnia utwardzona 1500 m2

Działka C03

- powierzchnia działki 1200 m2

- powierzchnia zabudowy 300 m2

- powierzchnia całkowita 900 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 250 m2

- powierzchnia utwardzona 650 m2

Działka C04

- powierzchnia działki 2000 m2

- powierzchnia zabudowy 450 m2

- powierzchnia całkowita 1350 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 400 m2

- powierzchnia utwardzona 1150 m2

Działka C05

- powierzchnia działki 1100 m2

- powierzchnia zabudowy 300 m2

- powierzchnia całkowita 900 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 250 m2

- powierzchnia utwardzona 550 m2
 
Działka C06

- powierzchnia działki 1700 m2

- powierzchnia zabudowy 350 m2

- powierzchnia całkowita 1050 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 350 m2

- powierzchnia utwardzona 1000 m2

 Działka C07

- powierzchnia działki 1200 m2

- powierzchnia zabudowy 300 m2

- powierzchnia całkowita 900 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 250 m2

- powierzchnia utwardzona 650 m2

 Działka C08

- powierzchnia działki 1700 m2

- powierzchnia zabudowy 300 m2

- powierzchnia całkowita 900 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 350 m2

- powierzchnia utwardzona 1050 m2

Działka C09

- powierzchnia działki 3000 m2

- powierzchnia zabudowy 800 m2

- powierzchnia całkowita 2400 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 600 m2

- powierzchnia utwardzona 1600 m2

Działka C10

- powierzchnia działki 2700 m2

- powierzchnia zabudowy 650 m2

- powierzchnia całkowita 1950 m2

- powierzchnia biologicznie czynna 550 m2

- powierzchnia utwardzona 1500 m2

Plansze: Opracownie merytoryczne oraz graficzne - Autorska Pracownia Architektury Rafał Drobczyk, 2014 r.
Broszura informacyjna 
PARK ARENA BIZNESU GLIWICE do pobrania; 
Opracownie merytoryczne Autorska Pracownia Architektury Rafał Drobczyk,
grafika katalogu arch. Renata Talaga - BDI Krakinwest, 2014 r.